Помагам на различни млади хора да се справят по-добре в работата си и да вървят по-смело по кариерния си път. Разказвам им за успехите и провалите си, провокирам ги и давам друга гледна точка.

Заедно си поставяме цели и се стараем да ги постигнем в курса на програмата. Понякога целите са конкретни бизнес цели – изготвяме бизнес план, или маркетинг план за социалните мрежи. Понякога са личностни цели свързани с баланса между работа и почивка, развитие на мениджърски умения и лидерски качества.

Срещам се с уникални хора, които са с нагласата да дават и споделят, много опитни хора, успешни в своите професии. Срещам се и с младежи на около 20 години, които искат да бъдат по-добри и да направят света около тях по-добър, да живеят по-добре. Те учат, работят и се борят за мечтите си.

Уча от изявени професионалисти, които правят лекции на теми като продажби, презентационни умения, работа в екип, целеполагане, управление на времето. Обичам да участвам в различни бизнес симулации, в които реални бизнеси поставят техни казуси и разработваме най-различни стратегии по конкретни теми.

Scroll to Top