Radina Dzhoshkuntuna

#Продавай повече на клиентите си

Kлиентите не ви оценяват по това колко много се стараете, а по това какво доставяте!

Стийв Джобс
Subscribe to the LinkedIn newsletter
LinkedIN NEWSLETTER

Kазвам се Радина Джошкунтуна

От 15+ години се занимавам със закупуване, международни продажби, работа с клиенти и менторство. Консултирам бизнеси, като им помагам да продават повече, разбирайки по-добре нуждите на клиентите си.

7 + години опит в закупуване

10 + години опит в продажби

2 + години менторство

Scroll to Top